logo-mini

Seguretat

La nostra empresa considera un objectiu prioritari la realització d'uns treballs de qualitat, respectant el medi ambient i la seva execució complint la seguretat i salut dels treballadors.

Per assegurar aquest objectiu es necessita de la implicació de tots els treballadors, tant els propis com la dels nostres col·laboradors.

Obres Tècniques Lloret no ha sofert accidents amb baixa laboral dels nostres treballadors en els últims 2566 dies.


A continuació es mostren uns indicadors significatius en matèria de Seguretat.

100%
El 100% del nostre personal d'obres és Recurs Preventiu
81%
El 81% de la formació impartida a la nostra empresa és en matèria de Seguretat i Salut
100%
El 100% de les nostres obres disposen d'inversió en matèria de Seguretat i Salut

Qualitat

En l'afany per mantenir i millorar la qualitat del producte que oferim als nostres clients, l’any 2011 vàrem implantar un sistema integrat de gestió en base al model de les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001.

Aquest projecte ens ha permès realitzar una anàlisi a fons dels nostres processos per tal de racionalitzar i homogeneïtzar, així com materialitzar, en la mesura del possible, la nostra decidida vocació de servei. Amb aquesta mateixa finalitat s'ha adaptat el procés d'assegurament al sistema integrat de gestió que proposa la Norma UNE - EN ISO 9001 , UNE - EN ISO 14001 i OHSAS 18001 , introduint tots els canvis que determinen aquestes normes .

El Departament Tècnic i el de Compres realitzen un seguiment i anàlisis de nous materials emergents al mercat, que cada vegada més, juguen un paper més rellevant i aporten solucions eficaces i resolutives pel client.

A continuació, es poden descarregar els certificats de qualitat en format PDF.

Medi Ambient

Implicats en la conservació del medi ambient, tenim implantat un procediment propi de gestió de residus dins el Sistema Integrat de Gestió (SIG).

Així mateix disposem d’una estratègia pròpia de gestió de residus, tant a les nostres oficines com a les obres, amb personal format en matèria de medi ambient.

En aquest sentit vetllem per la selecció dels propis residus per arribar a la màxima fracció de runes, millorant el sistema de gestió de reciclatge i economitzant els costos implicats.

A continuació mostrem l’indicador selectiu de runes dels últims tres anys:

42%
Residus classificats ANY 2013 sobre el total de residus generats
55%
Residus classificats ANY 2014 sobre el total de residus generats
72%
Residus classificats ANY 2015 sobre el total de residus generats