logo-mini

Miquel Àngel Lloret

DIRECCIÓ

Anna Torras

GERÈNCIA

Ismael Asensio

DELEGAT

Rosa Julià

FINANCES

Lídia López

COMPTABILITAT I COMPRES

Noema Coll

TÈCNICS

Blai Ramill

TÈCNICS

Francesc Coll

TÈCNICS

Aida Lancharro

TÈCNICS

Anna Belen Martinez

TÈCNICS

Jordi Recolons

CAP D'OBRES

José Manuel González

CAP D'OBRES

David Gmur

CAP D'OBRES

David Torras

CAP D'OBRES

Agustí Bosch

CAP D'OBRES

Jonatan González

CAP D'OBRES

Oscar Josue Gago

AUXILIAR D'OBRES